Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 138.

[Wet 14/01/2002 - B.S. 22/02/2002 éd.1 Vervanging] De verzekeringsinstelling stelt op eigen initiatief of op verzoek van de ...
      d'application à partir du 22/02/2002

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Wijziging] De verzekeringsinstelling of de tarificatiedienst stelt op eigen initiatief of op ...
      d'application à partir du 15/02/2003