d'application à partir du 26/10/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 108.


Art. 109.

Opgeheven bij: Wet(div) 30-8-17 - B.S. 16-10 - art. 62


Afdeling Vbis. Beroepsherscholing.

Art. 109bis.

FR   NL   [Affichage standard]