Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 110.


TITEL V.- MOEDERSCHAPSVERZEKERING

HOOFDSTUK I.- INSTELLINGEN
Art. 111.
06/09/1994 De moederschapsverzekering wordt geleid en beheerd door de instellingen en organen die bevoegd zijn inzake uitkeringsverzekering.
06/09/1994 In zoverre hiervan niet wordt afgeweken door de bepalingen van deze titel, hebben die instellingen en organen ten aanzien van de moederschapsverzekering dezelfde bevoegdheden als ten aanzien van de uitkeringsverzekering.


HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Art. 112.

FR   NL   [Affichage pour impression]