Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 208.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De Koning stelt de bedragen vast van het presentiegeld en de vergoedingen, toe te ...
      d'application à partir du 06/09/1994