Publié le 28/04/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 136.


Art. 137.
01/05/2017 De Koning kan het minimumbedrag der persoonlijke bijdragen, bedoeld in de artikelen 116/1, § 1, 116/3, 121, 123, 128, § 1, en 130, bepalen, alsook de voorwaarden waaronder zij mogen verminderd of afgeschaft worden.

Art. 137bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]