d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 136.


Art. 137.
P 06/09/1994
  -30/04/2017
De Koning kan het minimumbedrag der persoonlijke bijdragen, bedoeld in de artikelen 121, 123, 128, § 1, en 130, bepalen, alsook de voorwaarden waaronder zij mogen verminderd of afgeschaft worden.

Art. 137bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]