Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 150.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De werkgevers, de verzekeringsinstellingen, de verzorgingsinrichtingen, ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 24/12/2002 - B.S. 31/12/2002 éd.1 Wijziging] De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle heeft toegang tot alle gegevens ...
      d'application à partir du 15/02/2003

[Wet 19/05/2010 - B.S. 02/06/2010 éd.2 p.34359 art.19 Wijziging] De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle heeft toegang tot alle gegevens ...
      d'application à partir du 12/06/2010