d'application à partir du 01/01/2009
   

FR   NL  

Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 12bis.


Art. 13.
01/01/2009 Deze besluitwet zal van kracht worden op 1 januari 1945. Nochtans, zal de verplichte verzekering tegen ziekte- en invaliditeit maar op 1 april 1945 tot de familieleden van de aangeslotenen der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden uitgebreid worden en zullen de bij artikel 5 voorziene aanvullende pensioenen eerst van 1 februari 1945 af uitbetaald worden.
01/01/2009 De rechthebbenden op de bij artikel 5 voorziene aanvullende pensioenen zullen ophouden te genieten van de bepalingen van artikel één van de besluitwet van 27 oktober 1944, houdende verdubbeling van de toelagen van ouderdoms- en weduwenrenten en van de wezentoelagen.

FR   NL   [Affichage pour impression]