Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 4ter

[Wet 25/04/1963 - B.S. 25/07/1963 p.7538 art.4ter Invoeging] Voor het uitvoeren van de opdracht bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van ...
      d'application à partir du 01/01/2005