Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 21.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging wordt een Comité van de verzekering ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] Ingeval er geen akkoord is aangaande de beslissingen die betrekking hebben op de ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in het NL