Publiť le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 73quater.


Art. 74.
07/09/2017 De arts-specialist, de tandheelkundige of de vroedvrouw deelt de huisarts, met goedvinden van de patiŽnt, het protocol van zijn onderzoekingen mede. Wanneer de adviserend-arts van de verzekeringsinstelling hem daarom in het kader van zijn controleopdracht verzoekt, deelt hij deze een kopie van dat protocol mede. Indien de arts-specialist, de tandheelkundige of de vroedvrouw het echter nodig oordeelt, verzoekt hij om de instemming van de patiŽnt.

Art. 75.

FR   NL   [Affichage pour impression]