Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 13.


Art. 14.
01/01/2005 Het kan aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid of aan de Minister van Sociale Voorzorg voorstellen doen tot wijziging van de wetten en besluiten, met de toepassing waarvan het belast is. Indien een voorstel niet eenparig wordt aanvaard, zal het verslag aan de Minister de verschillende uitgebrachte adviezen uiteenzetten.
01/01/2005 Het beheerscomité kan ook aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid of aan de Minister van Sociale Voorzorg adviezen doen toekomen over alle wetsvoorstellen of amendementen betreffende de wetgeving met de toepassing waarvan het belast is en die bij het parlement aanhangig zijn.

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]