Publié le 05/05/2014
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 3bis.


Art. 4.
? Het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestaat daarenboven uit vertegenwoordigers van andere bij het beheer van de instelling betrokken organisaties.
01/01/2005 Zij zijn stemgerechtigd.
01/01/2005 De Koning wijst de als dusdanig beschouwde organisaties aan, stelt het aantal van hun vertegenwoordigers vast en benoemt deze op lijsten van twee kandidaten, die door deze organisaties voorgedragen zijn.

Art. 4bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]