Publié le 11/01/2017
   

FR   NL  

Protocol van 24 november 2016 goedgekeurd door de nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen bedoeld in artikel 30 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en betreft de toepassingsvoorwaarden voor uitwisselingen van elektronische gegevens tussen tandartsen en verzekeringsinstellingen via het MyCareNet-netwerk.
Artikel 1.
01/01/2017 Dit protocol betreft de uitwisselingen van de volgende elektronische gegevens :
01/01/2017 - Overeenkomst : Bijlage 1
01/01/2017 - Dienst Verzekerbaarheid : Bijlage 2
01/01/2017 - Raadpleging van de tarieven : Bijlage 3
01/01/2017 - Dienst Facturatie : Bijlage 4
01/01/2017 - Dienst raadplegen van het GMD recht : Bijlage 5
01/01/2017 De overdracht van die gegevens tussen zorgverleners of binnen verzekeringsinstellingen vallen met onder de toepassing van dit protocol.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]