Protocolakkoord van 29-4-2013: met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids- en welzijnssector en de bijstand aan personen

Résumé: Papierversie: pagina UB-O/

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 18-6-2013

FR   NL  


Table des Matières du document

HOOFDSTUK I.- ALGEMENE PRINCIPES EN DOELSTELLINGEN

Artikel 1.     Art. 2.

HOOFDSTUK II.- BEHEER EN WERKING

Art. 3.

HOOFDSTUK III.- FINANCIERING

Art. 4.

HOOFDSTUK IV.- SLOTBEPALINGEN

Art. 5.

FR   NL