Publié le 01/07/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Art. 15.


Art. 16.
01/07/2014 De beslissing met betrekking tot de aanvraag tot aanpassing van de lijst wordt door de Minister genomen, na een evaluatie van één of meerdere van de volgende criteria bedoeld in artikel 35septies/2, § 3, van de wet:
01/07/2014 de therapeutische waarde van het hulpmiddel, uitgedrukt in één van de twee klassen die uitgebreid worden gedefinieerd in artikel 17;
01/07/2014 de individuele prijs van het hulpmiddel, en de voorgestelde vergoedingsbasis;
01/07/2014 het belang van het hulpmiddel in de medische praktijk in functie van de therapeutische en sociale noden;
01/07/2014 de budgettaire weerslag voor de verzekering;
01/07/2014 de verhouding tussen de kosten voor de verzekering en de therapeutische waarde van het hulpmiddel.

Art. 17.

FR   NL   [Affichage pour impression]