Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Art. 16

de individuele prijs van het hulpmiddel, en de voorgestelde vergoedingsbasis;
(En vigueur le: 01/07/2014 - )

est cité par:

Art. 18

Indien in de aanvraag tot aanpassen een hulpmiddel wordt gerangschikt in subklasse 2b, worden de criteria vermeld in artikel 16, 1° tot en met , in de beoordeling gehanteerd.
(En vigueur le: 01/07/2014 - )