Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 5


(En vigueur le: 01/01/2002 - )

est citť par:

Art. 4

de voorstellen waarvan sprake onder artikelen 3, 5, 11 en 12 van de wet van 16 maart 1954 en betrekking hebbende op:
(En vigueur le: 01/01/2002 - )


Art. 6

Wanneer de Minister aan wiens gezag het organisme onderworpen is, niet kan akkoord gaan met het advies van de inspecteur van financiŽn betreffende een voorstel vermeld in artikel 5, maakt hij het voorstel aanhangig bij de Minister van FinanciŽn, die, indien hij zijn akkoord met dit voorstel niet kan betuigen, het voorlegt aan het Ministerieel comitť voor begroting.
(En vigueur le: 01/01/2002 - )