K.B. 26-6-2002: globaal budget 2002: verstrekkingen van art. 34, 12°

Résumé: Numac tekst: 2002022505 - p. 29605

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-6-2002 - Wijzigende numac: 2002022505 - p. 29605

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 juni 2002 houdende vastlegging, voor het jaar 2002 van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL