K.B. 3-4-2001: uitvoering van art. 59 van de programmawet 2-1-2001 : arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan

Résumé: Papierversie: Pagina UB/720-727

Note: Tekst met volledige historiek

DEZE TEKST WERD OPGEHEVEN DOOR HET K.B. 27-6-2001 - B.S. 30-6-2001

FR   NL  


Koninklijk besluit van 3 april 2001 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan betreft

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

FR   NL