d'application Ó partir du 01/01/2011
   

FR   NL  

Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 30quinquies.


Art. 30sexies.
01/01/2011 Artikel 9, eerste lid, 2░, van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten treedt in werking op 1 januari 2011.

HOOFDSTUK XIIIsexies. - VAN DE PREVENTIEMODULE VAN HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Art. 30septies.

FR   NL   [Affichage pour impression]