Publié le 02/02/2018
   

FR   NL  

Gecoördineerde versie - Huishoudelijk reglement van 19 december 2017 voor de commissie voor tegemoetkoming van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Art. 20


TITEL 5. - Algemene bepalingen
Art. 21
02/02/2018 De Commissie beslist over iedere zaak die niet in dit reglement is bepaald.


FR   NL   [Affichage pour impression]