Wet 20-7-1991: sociale diverse bepalingen

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 1-8-1991

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen

Art. 31.

De loonmatigingsbijdrage waarin voorzien is bij artikel 3, § 3bis, van de voornoemde besluitwet van 7 februari 1945, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 401 van 18 april 1986 en de wet van 30 december 1988, alsmede de inhouding bepaald bij artikel 39, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 maart 1989, blijven verschuldigd voor de zeelieden ingeschreven in de Belgische Pool van de zeelieden ter koopvaardij en varend onder vreemde vlag.

Art. 32.

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1991

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]