Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52quater.

[Verordening 18/01/2006 - B.S. 29/03/2006 éd.2 p.17759 art.11 Vervanging] De werkgever bezorgt de betrokkene uiterlijk op de datum van uitbetaling van het loon ...
      d'application à partir du 01/04/2006