Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52quater.

[B.S. 09/11/2002 Invoeging] Art. 52quater.
      d'application ā partir du 01/07/2002