K.B. 22-4-2019 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12-11-2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de minimale en aaneensluitende duur van elke werkperiode

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 9-5-2019 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 april 2019 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de minimale en aaneensluitende duur van elke werkperiode

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL