M.B. 22-11-2001: tegemoetkoming bestemd voor financiering opleiding en sensibilisering personeel voor palliatieve verzorging in rust- en verzorgingstehuizen en in rustoorden voor bejaarden (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 26-11-2003)

Résumé: Numac tekst: 2001022879 - p. 43046

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: M.B. 6-11-2003 - B.S. 26-11 - Wijzigende numac: 2003023017 - p. 56706

FR   NL  


Ministerieel besluit van 22 november 2001 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bestemd voor de financiering van de opleiding en van de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorging in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

FR   NL