K.B. 15-9-2006: bepaling regels volgens welke gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij ziekenhuis in kader van verstrekking bedoeld in art. 34, eerste lid, 26°, van de gecoördineerde wet.

Résumé: Numac tekst: 2006022946 - p. 47965

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 21-5-2014 - Wijzigende numac: 2014022205 - p. 40357

FR   NL  


Koninklijk besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de regels volgens welke een gynaecoloog is verbonden aan of aangesloten bij een ziekenhuis in het kader van de verstrekking bedoeld in artikel 34, eerste lid, 26°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL