K.B. 25-6-2014: procedures, termijnen en voorwaarden inzake tegemoetkoming verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Résumé: Numac tekst: 2014022305

Note: Bijlage bijgewerkt tot: B.S. 17-1-2020 - Wijzigende Numac: 2019031102

FR   NL  


Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Table des Matières du document

TITEL I.- DEFINITIES

Artikel 1.

TITEL II.- ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

TITEL III.- AANPAASINGEN VAN DE LIJST

HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.

HOOFDSTUK II. - AANPASSINGEN VAN DE LIJST OP VRAAG VAN DE AANVRAGER OF DE AANVRAGENDE VERNIGING

Afdeling I.- Termijn gebonden procedure

Art. 24.

Onderafdeling I.- Aanvraag tot opname

Art. 25.     Art. 26.     Art. 27.     Art. 28.     Art. 29.     Art. 30.     Art. 31.     Art. 32.     Art. 33.     Art. 34.     Art. 35.

Onderafdeling II.- Aanvraag tot wijziging

Art. 36.     Art. 37.     Art. 38.     Art. 39.     Art. 40.     Art. 41.     Art. 42.     Art. 43.     Art. 44.     Art. 45.     Art. 46.

Onderafdeling III.- Aanvraag tot schrapping

Art. 47.     Art. 48.     Art. 49.     Art. 50.     Art. 51.     Art. 52.     Art. 53.     Art. 54.     Art. 55.     Art. 56.

Onderafdeling IV.- Beperkte klinische toepassing

Art. 57.     Art. 58.     Art. 59.     Art. 60.     Art. 61.     Art. 62.     Art. 63.     Art. 64.     Art. 65.

Onderafdeling IV/1 - Aanpassing van de lijst op vraag van een aanvragende vereniging

I. Aanvraag tot opname: "Om de tekst van de artikelen 65/1 tot 65/3 te zien klik onderaan op de bijgevoegde bestanden"

Onderafdeling V.- Contract met het Instituut

Art. 66.     Art. 67.     Art. 68.     Art. 69.     Art. 70.     Art. 71.

Afdeling II.- Niet-termijn gebonden procedure

Art. 72.

Onderafdeling I.- Aanvraag tot opname

Art. 73.     Art. 74.     Art. 75.     Art. 76.     Art. 77.     Art. 78.     Art. 79.     Art. 80.     Art. 81.

Onderafdeling II.- Aanvraag tot wijziging

Art. 82.     Art. 83.     Art. 84.     Art. 85.     Art. 86.     Art. 87.     Art. 88.     Art. 89.     Art. 90.

Onderafdeling III.- Aanvraag tot schrapping

Art. 91.     Art. 92.     Art. 93.     Art. 94.     Art. 95.     Art. 96.     Art. 97.     Art. 98.     Art. 99.     Art. 100.     Art. 101.     Art. 102.     Art. 103.     Art. 104.

Onderafdeling V - Aanpassing van de lijst op vraag van een aanvragende vereniging

I. Aanvraag tot opname. "Om de tekst van de artikelen 104/1 tot 104/3 te zien, klik op de bestanden die onderaan werden toegevoegd."

HOOFDSTUK III.- AANPASSING VAN DE LIJST OP VRAAG VAN DE MINISTER OF DE COMMISSIE

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 105.     Art. 106.     Art. 107.

Afdeling II.- Procedure

Onderafdeling I.- Aanvraag tot opname

Art. 108.     Art. 109.     Art. 110.     Art. 111.     Art. 112.     Art. 113.     Art. 114.

Onderafdeling II.- Aanvraag tot wijziging

Art. 115.     Art. 116.     Art. 117.     Art. 118.     Art. 119.     Art. 120.     Art. 121.

Onderafdeling III.- Aanvraag tot schrapping

Art. 122.     Art. 123.     Art. 124.     Art. 125.     Art. 126.

Onderafdeling IV.- Beperkte klinische toepassing

Art. 127.     Art. 128.     Art. 129.     Art. 130.     Art. 131.     Art. 132.

HOOFDSTUK IV.- EVALUATIE VAN DE BEPERKTE KLINISCHE TOEPASSING

Art. 133.     Art. 134.     Art. 135.     Art. 136.     Art. 137.     Art. 138.     Art. 139.     Art. 140.

TITEL IV.- AANPASSING VAN EEN NOMINATIEVE LIJST

HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 141.     Art. 142.

HOOFDSTUK II.- AANPASSING VAN EEN NOMINATIEVE LIJST OP VRAAG VAN DE AANVRAGER

Afdeling I.- Algemene bepalingen

Art. 143.

Afdeling II.- Procedure

Onderafdeling I.- Aanvraag tot opname

Art. 144.     Art. 145.     Art. 146.     Art. 147.     Art. 148.     Art. 149.     Art. 150.     Art. 151.     Art. 152.

Onderafdeling II.- Aanvraag tot wijziging van de gegevens in een nominatieve lijst

Art. 153.     Art. 154.     Art. 155.     Art. 156.     Art. 157.

Art. 157/1: Om de tekst van dit artikel te zien klik onderaan op het bijgevoegde bestand

Art. 158.     Art. 159.     Art. 160.     Art. 161.

Onderafdeling III.- Aanvraag tot schrapping

Art. 162.     Art. 163.     Art. 164.     Art. 165.     Art. 166.     Art. 167.     Art. 168.     Art. 169.

I. Om de tekst van de onderafdeling en de artikelen 169/1 tot 169/5 te zien klik onderaan de pagina in de tabel op de link

HOOFDSTUK III.- AANPASSING VAN EEN NOMINATIEVE LIJST OP VRAAG VAN DE MINISTER OF DE COMMISSIE

Afdeling I.- Algemene bepalingen

Art. 170.

Afdeling II.- Procedure

Art. 171.     Art. 172.     Art. 173.     Art. 174.     Art. 175.

TITEL V.- BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 176.     Art. 177.     Art. 178.     Art. 179.

TITEL VI.- WIJZIGINGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN

HOOFDSTUK I.- PARAMEDISCHE MEDEWERKERS

Art. 180.

HOOFDSTUK II.- TECHNISCHE RADEN EN COMMISSIE VOOR TOEGEMOETKOMING VAN IMPLANTATEN EN INVASIEVEE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Art. 181.     Art. 182.     Art. 183.     Art. 184.

HOOFDSTUK III.- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN

Art. 185.

HOOFDSTUK IV.- NOTIFICATIE

Art. 186.

TITEL VII.- OVERGANGSBEPALINGEN

HOOFDSTUK I.- LIJST

Art. 187.     Art. 188.     Art. 189.     Art. 190.     Art. 191.     Art. 192.     Art. 193.

HOOFDSTUK II.- NOMINATIEVE LIJST

Art. 194.     Art. 195.     Art. 196.     Art. 197.     Art. 198.

HOOFDSTUK III.- AKKOORDVERKLARINGEN

Art. 199.     Art. 200.     Art. 201.

TITEL VIII.- SLOTBEPALINGEN

Art. 202.     Art. 203.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/04/2017
  "   "  01/06/2017
  "   "  01/12/2017
  "   "  01/06/2018
  "   "  01/10/2019
  "   "  01/12/2019
  "   "  01/01/2020
  "   "  01/04/2020
104-101/08/2018
104-201/08/2018
104-301/08/2018
157-101/08/2018
169-101/08/2018
169-201/08/2018
169-301/08/2018
169-401/08/2018
  "   "  01/03/2020
169-501/08/2018
65-101/08/2018
65-201/08/2018
65-301/08/2018

FR   NL