Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25ter

[Wet 27/04/2005 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23687 art.2 Invoeging] Art. 25ter.
      d'application ŕ partir du 01/04/2005