K.B. 14-5-2003: tegemoetkoming voor verstrekkingen omschreven in art. 34, 13°

Résumé: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST: opgeheven door: Besluit van 23-5-19 - B.S. 12-6 van het Verenigd College betreffende de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

VLAAMSE GEMEENSCHAP: Opgeheven door: Besluit 26-4-19 - B.S. 20-8 - art. 12

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd het laatst aangepast door het B.S. 6-11-2006

FR   NL  


Koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vaststelling van de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Afdeling I - Definities

Artikel 1.

Afdeling II - Verstrekkingen voor de patiënten omschreven in artikel 1, 8°

Art. 2.

Afdeling III - Verstrekkingen voor de patiënten omschreven in artikel 1, 9°

Art. 3.

Afdeling IIIbis. - Verstrekkingen voor patiënten zoals omschreven in artikel 1, 11°

Art. 3bis.

Afdeling IV - Overgangsmaatregel

Art. 4.     Art. 5.

Afdeling V - Slotbepalingen

Art. 6.

FR   NL