Koninklijk besluit van 14 mei 2003 tot vastelling van de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, 13, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Art. 1

[Koninklijk besluit 14/05/2003 - B.S. 23/05/2003 d.1 Invoeging] Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan:
      d'application partir du 01/04/2003