Publiť le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut
Artikel 1.
01/01/2002 In de organismen, gerangschikt in categorie A van de wet van 16 maart 1954, worden de voorbereiding en de uitvoering van de begroting door de inspecteurs van financiŽn gevolgd in overeenstemming met de bestaande controlediensten. Zij maken de Ministers, aan wier gezag de organismen onderworpen zijn, opmerkzaam op elk feit, dat de begrotingsprogramma's kan wijzigen of de uitvoering ervan kan belemmeren.
01/01/2002 Op administratief, budgettair en financieel gebied dragen de inspecteurs van financiŽn bij tot de studie van de maatregelen ter verwezenlijking van besparingen, ter vermeerdering van de middelen en ter verbetering van de inrichting der diensten. Zij maken aan de Ministers hun suggesties hierover bekend.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]