Publié le 07/08/2013
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 1 juli 2013 houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de minimale klinische gegevens en anonieme financiële gegevens

Art. 7.


Art. 8.
17/08/2013 § 1. Voor alle rechthebbenden die een klassieke ziekenhuisopname tussen 1 januari 2000 en 31 december 2011 of een daghospitalisatie tussen 1 januari 2006 en 31 december 2011 gekend hebben, delen de verzekeringsinstellingen de volgende informatie mee:
17/08/2013 de identificatie van de verzekeringsinstelling;
17/08/2013 het nummer van de rechthebbende;
17/08/2013 een overgangsnummer.
17/08/2013 § 2. De in § 1 bedoelde informatie wordt zes maanden na de bekendmaking van het onderhavige besluit meegedeeld overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de artikelen 6 en 7.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]