Publié le 07/08/2013
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 1 juli 2013 houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de minimale klinische gegevens en anonieme financiële gegevens

Art. 8.


Art. 9.
17/08/2013 De technische cel is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zoals bedoeld in artikel 3, § 1, 1° tot , in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
17/08/2013 De technische cel wijst een geneesheer aan onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de verwerking van voornoemde gegevens wordt verricht.

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]