Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 17ter.


Afdeling III - Gemene bepalingen ter zake van de afdelingen I, II en IIbis
Art. 18.
01/01/1990 Wanneer de verzekeringsinstellingen de in de artikelen 5, 6 en 16 gestelde verantwoordingstermijn niet in acht nemen, worden de staten definitief zoals ze door de Dienst voor uitkeringen zijn gewijzigd.


Afdeling IV - Bepaling van verantwoorde uitgaven

Art. 19.

FR   NL   [Affichage pour impression]