d'application à partir du 01/01/1990
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 2.


Art. 3.
01/01/1990 De staten van de uitgaven voor primaire arbeidsongeschiktheid, C 421 genaamd, worden onderverdeeld in twee hoofdrubrieken: zelfstandigen en echtgenoten-helpers. Beide rubrieken worden, enerzijds voor de mannen en anderzijds voor de vrouwen, uitgesplitst in de uitgaven en het aantal uitkeringsdagen met betrekking tot die uitgaven. Deze rubrieken bevatten bovendien de volgende onderverdelingen:
01/01/1990 a)uitgaven en uitkeringsdagen met betrekking tot het lopend dienstjaar:
01/01/1990 - met gezinslast: waarin worden opgegeven het totale aantal uitkeringsdagen en de totale bedragen, uitgekeerd aan gerechtigden met personen ten laste;
01/01/1990 - zonder gezinslast: waarin worden opgegeven het totale aantal uitkeringsdagen en de totale bedragen, uitgekeerd aan gerechtigden zonder gezinslast;
01/01/1990 - verminderde uitkeringen: waarin worden opgegeven het totale aantal uitkeringsdagen en de totale bedragen, uitgekeerd met toepassing van de artikelen 28, 28bis, 29, 31 en 32, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971;
01/01/1990 b) uitgaven met betrekking op de vorige dienstjaren (regularisaties).

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]