Publié le 18/09/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2006 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

Art. 2.


Art. 3.
28/09/2006 De basisbedragen van, enerzijds, het rustpensioen bedoeld in artikel 6 en, anderzijds, het overlevingspensioen bedoeld in artikel 7 van hetzelfde besluit, worden vanaf 1 januari 2006, vastgesteld op respectievelijk 4.672,47 EUR en 3.893,84 EUR per jaar.

FR   NL   [Affichage pour impression]