K.B. 25-11-1999: termijn waarbinnen en wijze waarop het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu de minimale klinische gegevens vanaf 1998 aan de technische cel meedeelt

Résumé: Papierversie: Pagina UB/589

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 20-1-1999

FR   NL  


Koninklijk besluit van 25 november 1999 houdende uitvoering van artikel 156, derde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de termijn waarbinnen en wijze waarop het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu de minimale klinische gegevens vanaf het registratiejaar 1998 aan de technische cel meedeelt

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

FR   NL