Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 194.

[B.S. 31/07/1996 Invoeging] De leden van de raad worden benoemd voor zes jaar. Hun mandaat kan om de drie jaar ...
      d'application Ó partir du 10/08/1996