Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 7

[Koninklijk besluit 30/11/1966 - B.S. 03/12/1966 p.12043 art.7 Invoeging] De betrekkingen tussen de chef en de ambtenaren, wier taal hij niet kent, geschieden ...
      d'application partir du 03/12/1966