Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 19.


Art. 20.
01/01/1997 De rekening van de nettokosten en -opbrengsten geeft in een tabel aan:
01/01/1997 de verschillende opbrengsten van het jaar, zonder de compensaties in lasten;
01/01/1997 de verschillende kosten van het jaar, zonder de compensaties in opbrengsten;
01/01/1997 het economisch resultaat van het jaar.
01/01/1997 Per tak en subtak wordt een identieke tabel opgemaakt.

Art. 21.

FR   NL   [Affichage pour impression]