d'application à partir du 01/01/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 mei 2005 betreffende het recht op geneeskundige verzorging van geïnterneerden in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
Artikel 1.
01/01/2018 Opgeheven door : Wet (prog) 25-12-17 - B.S. 29-12 - ed. 1 - art. 6


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]