K.B. 22-5-2005: recht op geneeskundige verzorging van geïnterneerden

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1290

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 29-12-2017 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 mei 2005 betreffende het recht op geneeskundige verzorging van geïnterneerden in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL