K.B. 22-5-2005: recht op geneeskundige verzorging van geïnterneerden

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1290

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 29-12-2017 - ed. 1

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 22 mei 2005 betreffende het recht op geneeskundige verzorging van geïnterneerden in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Artikel 1.

Opgeheven door : Wet (prog) 25-12-17 - B.S. 29-12 - ed. 1 - art. 6

Art. 2.

Opgeheven door : Wet (prog) 25-12-17 - B.S. 29-12 - ed. 1 - art. 6

Art. 3.

Opgeheven door : Wet (prog) 25-12-17 - B.S. 29-12 - ed. 1 - art. 6

Art. 4.

Opgeheven door : Wet (prog) 25-12-17 - B.S. 29-12 - ed. 1 - art. 6

Art. 5.

Opgeheven door : Wet (prog) 25-12-17 - B.S. 29-12 - ed. 1 - art. 6

Art. 6.

Opgeheven door : Wet (prog) 25-12-17 - B.S. 29-12 - ed. 1 - art. 6

Art. 7.

Opgeheven door : Wet (prog) 25-12-17 - B.S. 29-12 - ed. 1 - art. 6

Art. 8.

Opgeheven door : Wet (prog) 25-12-17 - B.S. 29-12 - ed. 1 - art. 6

Art. 9.

Opgeheven door : Wet (prog) 25-12-17 - B.S. 29-12 - ed. 1 - art. 6

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]