K.B. 15-2-2016: voorwaarden waaraan beroepsorganisaties kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals nadere regelen betreffende verkiezingen vertegenwoordigers kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van RIZIV

Résumé: Numac tekst: 2016022054

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 19-2-2016 - Wijzigende numac: 2016022054

FR   NL  


Koninklijk besluit van 15 februari 2016 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

FR   NL