Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 92.

[B.S. 31/07/1996 Invoeging] ž 1. Worden als bevoegd erkend de doctors in de geneeskunde of artsen, specialisten in ...
      d'application Ó partir du 10/08/1996

[Koninklijk besluit 29/06/2014 - B.S. 14/08/2014 Úd.2 p.60240 art.11 Opheffing] <:M>Opgeheven door: K.B. 29-6-14 - B.S. 14-8 - ed. 2 - art. 11<:m>
      d'application Ó partir du 24/08/2014