Koninklijk besluit 3-7-1996

Samenvatting: De hierna vermelde artikelen en bijlagen kan u terugvinden in de table met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt: art. 10nonies-1, 10octies-1 et 2, 122octiesbis, 122octiessemel, 122octiesquater, 122quinquiesdecies 1 tot 3, 189-1, 203-1, 205-1, 206-1, 207-1 et 2, 212, 215octies, 215sexiesdecies, 295quinquies-1 tot 4, Verlag aan de Koning, Advies Raad van State, bijlagen 2, 3 en aanvraag inschrijving GVU

Noot: Met volledige historiek.

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 12-8-2019

FR   NL   Inhoudsopgave van het document [Standaardweergave]


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Bijgevoegde bestanden
Versie vanVan toepassing op
Bijlage -art1004/12/2018
Bijlage 210/08/1996
Bijlage 310/08/1996
Bijlage 10/08/1996
  "   "  01/10/2014
10nonies-108/03/2010
10octies-1 - 10octies-208/03/2010
122octies-1-122octies-801/12/2017
122octies-bis01/01/2008
  "   "  01/06/2015
  "   "  01/05/2017
122octiessemel-art122octiesquater01/01/2008
  "   "  01/06/2015
  "   "  01/04/2017
122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-329/06/2014
  "   "  19/07/2018
  "   "  01/01/2019
189-131/12/2015
203-101/05/2017
205-101/05/2017
206-101/05/2017
207-1-art207-201/05/2017
21222/08/2019
215bis01/10/2017
  "   "  19/07/2018
215octies-art215sexiesdecies01/12/2016
  "   "  12/06/2017
237bis-108/06/2019
295quinquies-1-295quinquies-416/06/2014
Verslag aan de Koning 16/08/2013
16/08/2013

FR   NL   Inhoudsopgave van het document [Standaardweergave]