K.B. 16-4-2002: forfaitaire tegemoetkoming voor specifieke kosten van diensten thuisverpleging en voorwaarden voor toekennen van die tegemoetkoming

Samenvatting: Papierversie: Pagina UB/862

Noot: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 1-7-2004

FR   NL  


Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de specifieke kosten van de diensten thuisverpleging en van de voorwaarden voor het toekennen van die tegemoetkoming

Inhoudsopgave van het document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

FR   NL