K.B. 15-6-2001: vaststelling van gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de V.I. moeten overmaken

Samenvatting: Papierversie: Pagina UB/737

Noot: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 3-12-2018

FR   NL  


Koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken

Inhoudsopgave van het document

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

HOOFDSTUK II - OVERDRACHT VAN GEGEVENS VAN DE TARIFERINGSDIENSTEN NAAR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Art. 5.     Art. 6.

HOOFDSTUK III - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL